حساب و کتاب

درخواست مشاوره رایگان
نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است، لطفاً نام و نام خانوادگی را وارد نمایید
آدرس الکترونیکی
ورودی نامعتبر است، لطفاً آدرس پست الکترونیکی را وارد نمایید
نام شرکت(*)
ورودی نامعتبر است، لطفاً نام شرکت را وارد نمایید
موضوع فعالیت شرکت
ورودی نامعتبر است، لطفاً موضوع شرکت را وارد نمایید
شماره موبایل(*)
ورودی نامعتبر است، لطفاً شماره موبایل را وارد نمایید
شماره تلفن
ورودی نامعتبر است، لطفاً شماره تلفن را وارد نمایید
خدمات مورد نظر(*)

ورودی نامعتبر است، لطفاً خدمات مورد نظر را انتخاب نمایید
نوع مشاوره(*)
ورودی نامعتبر است، لطفاً مشاوره مورد نیاز خود را انتخاب نمایید
نوع حسابداری(*)
ورودی نامعتبر است، لطفاً حسابداری مورد نیاز خود را انتخاب نمایید
نوع حسابرسی(*)
ورودی نامعتبر است، لطفاً نوع حسابرسی مورد نیاز خود را انتخاب نمایید
شرح خدمات مورد نظر
ورودی نامعتبر است، لطفاً شرح خدمات مورد نظر را وارد نمایید
کد تصویری(*) کد تصویری
بروزرسانی
ورودی نامعتبر است، کد تصویری وارد شده صحیح نمی باشد

عضویت ها

عضو انجمن حسابداری ایران (عضویت حقوقی) - عضو انجمن حسابداران خبره ایران (عضویت حقیقی) - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران (عضویت حقیقی)
مشاور مالی و مالیاتی سندیکای شرکتهای ساختمانی (با بیش از 700 عضو)

لینک های مرتبط

شما اینجا هستید: خانه مشاوره رایگان