حساب و کتاب

مأموریت

مشاوره و ارائه اطلاعات مالی و مالیاتی در قالب های حسابداری و حسابرسی به سازمان های پیمانکاری، صنعتی و بازرگانی و خدماتی به طوری که ضمن ارتقا شفافیت مالی آن ها، هزینه های مدیریت مالی و مالیاتی را کاهش داده و سود آن ها را افزایش دهیم.

عضویت ها

عضو انجمن حسابداری ایران (عضویت حقوقی) - عضو انجمن حسابداران خبره ایران (عضویت حقیقی) - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران (عضویت حقیقی)
مشاور مالی و مالیاتی سندیکای شرکتهای ساختمانی (با بیش از 700 عضو)

لینک های مرتبط

شما اینجا هستید: خانه مأموریت