حساب و کتاب

مشاوره مالی

  1. مشاوره و ارائه راه حل در جهت بهبود فرآیندهای مالی، تهیه و تنظیم دستورالعمل ها، آئین نامه ها و فرم های مورد نیاز
  2. مشاوره و ارائه راه حل در جهت رعایت قوانین و مقررات مالی و مالیاتی در راستای پیشگیری از پرداخت مالیاتها و جرائم سنگین و ناعادلانه

عضویت ها

عضو انجمن حسابداری ایران (عضویت حقوقی) - عضو انجمن حسابداران خبره ایران (عضویت حقیقی) - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران (عضویت حقیقی)
مشاور مالی و مالیاتی سندیکای شرکتهای ساختمانی (با بیش از 700 عضو)

لینک های مرتبط

شما اینجا هستید: خانه خدمات ما مشاوره مشاوره مالی